Phương Danh Yểm Trợ Hội Từ Thiện 2013 - 2014

Thứ tư - 18/04/2012 13:22

PHƯƠNG DANH YỂM TRỢ HỘI THIỆN NGUYỆN VEN. DR. GIÁC HẠNH & DISCIPLES CHARITY (NĂM 2013 - 2014)

 
 
 
 
1.     ĐĐ. Giác Hạnh (USA)                  150 $USD
2.     Bác Trịnh Kim Thanh (Canada)         100 $USD
3.     SC Thuần Tín (USA)                    90 $USD
4.     Trịnh Phú (USA)                       20 $USD
5.     Nguyễn Văn Dũng (Vietnam)             50 $USD
6.     GĐ Nguyễn Thị Thu Thủy (USA)          50 $USD
7.     Bùi Liêm-Tịnh Hỷ (USA)                50 $USD
8.     Trần Minh Châu (USA)                  50 $USD
9.     Lê Cảnh (USA)                         50 $USD
10.    Đặng Sinh-Quảng Hướng (USA)          200 $USD
11.    Bill Hoàng (Minh) (USA)               35 $USD    
 
1/17/13
 
12.   Đại gia đình Hồ Tấn Tế (Miami, FL)    300 $USD
13.   Trần Thị Kim Liên(Sacramento, CA)      50 $USD
14.   Chị Lan (San Pablo, CA)                50 $USD
 
1/23/13
 
15.   Cara Yi Ho (Kusalasaddha)             100 $USD
16.   Sư Giác Hạnh                           50 $USD
 
 
17.     Anh Huỳnh Thiện Tuấn (Denmark)           400 $USD
18.     Sư Hộ Pháp (USA)                         200 $USD
19.     Sư Giác Hạnh (USA)                       100 $USD
20.     Anh Thành + Chị Liên (USA)               100 $USD
21.     Chú Quảng Minh (USA)                     100 $USD
22.     Anh Minh Châu + Chị Tâm Hảo (USA)        100 $USD
23.     Cô Quảng An (USA)                        100 $USD
24.     Anh Trịnh Phú (USA)                       50 $USD
25.     Anh Đồng An (USA)                         10 $USD
26.     Anh Cảnh Lê (USA)                        300 $USD
 

Tác giả bài viết: ĐĐ. TS. Giác Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a