Chương trình Phật Pháp 2012

Thứ hai - 06/02/2012 18:03
Chương trình Phật Pháp 2012

Chương trình Phật Pháp 2012

Lịch trình các lớp Phật Pháp hay buổi Pháp Thoại do ĐĐ. TS. Giác Hạnh hướng dẫn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày (Date)

Đề Tài (Event)

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012
1:00 PM

Topic: The Five Precepts
For: Chánh Hòa's Buddhist Youths
Location: Chua Pho Tu's Library
For this week's Dharma lesson, the Ven. Dr. Giác Hạnh will explain the meanings of the Five Precepts.

--

 

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012
9:30 AM

Đề Tài: Bảy Phẩm Chất Của Người Đức Hạnh
Địa Điểm: Chánh Điện Chùa Phổ Từ
Kính mời quý vị Phật Tử tham dự buổi Pháp Thoại của ĐĐ. TS. Giác Hạnh với tựa đề "Bảy Phẩm Chất Của Người Đức Hạnh".

--  
Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012
1:30 PM
Topic: The Five Precepts (continued)
For: Chánh Hòa's Buddhist Youths
Location: Chua Pho Tu's Library
The Ven. Dr. Giác Hạnh will continue with the Five Precepts lesson.
--  
Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012
9:30 AM
Đề Tài: Tìm Hiểu 4 Loại Nghiệp (theo chức năng tác dụng)
Địa Điểm: Chánh Điện Chùa Phổ Từ
Kính mời quý vị Phật Tử tham dự buổi Pháp Thoại của ĐĐ. TS. Giác Hạnh với tựa đề "Tìm Hiểu 4 Loại Nghiệp".
--  
Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012
9:30 AM
Topic: The Four Assistant Methods
Location: Niệm Phật Đường Fremont
Ven. Dr. Giác Hạnh will explain the meanings of the Four Assistant Methods to the Buddhist youths from Anoma, Chánh Đức, and Chánh Hòa.
--  
Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012
1:30 PM

Đề Tài: The Five Precepts (continued)
Địa Điểm: Chua Pho Tu's Library
For this week's Dharma lesson, the Ven. Dr. Giác Hạnh will continue to explain about the Five Precepts.

--  
Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012
9:30 AM
Đề Tài: Tìm Hiểu 4 Loại Nghiệp (theo thứ tự/ưu thế trổ quả)
Địa Điểm: Chánh Điện Chùa Phổ Từ
Kính mời quý vị Phật Tử tham dự buổi Pháp Thoại của ĐĐ. TS. Giác Hạnh với tựa đề "Tìm Hiểu 4 Loại Nghiệp".
--  
Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012
1:30 PM
Topic: The Four Assistant Methods (continued)
Location: Chua Pho Tu's Library
Ven. Dr. Giác Hạnh will continue with the Four Assistant Methods lesson.
--  
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012
9:30 AM
Đề Tài: Tìm Hiểu 4 Loại Nghiệp (theo thứ tự/ưu thế trổ quả)
Địa Điểm: Chánh Điện Chùa Phổ Từ
Kính mời quý vị Phật Tử tham dự buổi Pháp Thoại của ĐĐ. TS. Giác Hạnh với tựa đề "Tìm Hiểu 4 Loại Nghiệp".
--  
Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012
9:30 AM
Đề Tài: Tìm Hiểu 4 Loại Nghiệp (theo thứ tự/ưu thế trổ quả)
Địa Điểm: Chánh Điện Chùa Phổ Từ
Kính mời quý vị Phật Tử tham dự buổi Pháp Thoại của ĐĐ. TS. Giác Hạnh với tựa đề "Tìm Hiểu 4 Loại Nghiệp".
--  

 

Tác giả bài viết: ĐĐ. TS. Giác Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

top