Hàng Ngàn Người Little Saigon Nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma Thuyết Giảng

Từ sáng sớm Thứ Bảy, 18 Tháng Sáu, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về chùa Điều Ngự, Westminster, để đón mừng sự hiện diện và nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng.

Nguy Hiểm Khôn Lường Khi Ăn Thưc Phẩm Mọc Nầm

Nguy hiểm khôn lường khi ăn thực phẩm mọc mầm.

Thịt Gây Ra Nhiều Bịnh Tật Cho Con Người
Thịt Gây Ra Nhiều Bịnh Tật Cho Con Người

Thịt gây ra nhiều bịnh tật cho con người.

Cảnh Giác Đồ Chay Giả
Cảnh Giác Đồ Chay Giả

Quý vị ăn chay nên cảnh giác đồ chay giả.