Thiền Tứ Niệm Xứ (Chia Sẻ Thiền Quán)
Thiền Tứ Niệm Xứ (Chia Sẻ Thiền Quán)

ĐĐ. TS. Giác Hạnh chia sẻ về đề tài Thiền Tứ Niệm Xứ

Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 4: Ngưỡng Cửa Cuộc Đời)
Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 4: Ngưỡng Cửa Cuộc Đời)

Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 4: Ngưỡng Cửa Cuộc Đời)

Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 3: Gieo Trồng Hạt Giống Tốt)
Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 3: Gieo Trồng Hạt Giống Tốt)

Khóa Tu Mùa Hè dành cho các bạn trẻ tại chùa Hoằng Pháp. ĐĐ. Thích Phước Tiến thuyết giảng về đề tài "Gieo Trồng Hạt Giống Tốt".

Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 2: Pháp Đàm)
Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 2: Pháp Đàm)

Khóa Tu Mùa Hè dành cho các bạn trẻ tại chùa Hoằng Pháp. Chương trình Pháp đàm "Phật Giáo Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ" dưới sự chủ nhiệm của ĐĐ. Thích Chân Tính.

Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 1: Nắng Ấm Mùa Xuân)
Khóa Tu Mùa Hè 2009 (Phần 1: Nắng Ấm Mùa Xuân)

Khóa Tu Mùa Hè dành cho các bạn trẻ tại chùa Hoằng Pháp. Sư Cô Hương Nhũ thuyết giảng về đề tài "Nắng Ấm Mùa Xuân"

Quà Tặng Sydney 1
Quà Tặng Sydney 1

Đại Đức Thích Chánh Định thuyết giảng về đề tài "Quà Tặng Sydney" tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Australia

Tìm Hiểu Bốn Loại Nghiệp
Tìm Hiểu Bốn Loại Nghiệp

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Bốn Loại Nghiệp"

Sáu Giấc Mơ Của Em
Sáu Giấc Mơ Của Em

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng ý nghĩa bài thơ "Sáu Giấc Mơ Của Em".

Đại Lễ Lạc Thành Chùa Hương Đạo 2010
Đại Lễ Lạc Thành Chùa Hương Đạo 2010

Đại Lễ Lạc Thành Chùa Hương Đạo ngày 29-30 tháng 9 và 1 tháng 10, 2010 tại Fort Worth, Texas

Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo
Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo

Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo - Phim tại liệu của BBC

Mục Đích Đạt Được Trong Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ
Mục Đích Đạt Được Trong Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Mục Đích Đạt Được Trong Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ"

Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu - Cuộc Đời & Đạo Nghiệp
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu - Cuộc Đời & Đạo Nghiệp

Video Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu - Cuộc Đời & Đạo Nghiệp, do Công Ty TNHH Phim Ảnh và Tư Liệu Sen Việt phát hành.

Bảy Phẩm Chất Của Người Đức Hạnh
Bảy Phẩm Chất Của Người Đức Hạnh

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Bảy Phẩm Chất Của Người Đức Hạnh"

Nói Lời Yêu Thương
Nói Lời Yêu Thương

TT. Thích Từ Lực thuyết giảng về đề tài "Nói Lời Yêu Thương" tại chùa Phổ Từ

Nuôi Dưỡng Tâm Từ Bi Giúp Đời Bớt Khổ
Nuôi Dưỡng Tâm Từ Bi Giúp Đời Bớt Khổ

TT. Thích Từ Lực thuyết giảng về đề tài "Nuôi Dưỡng Tâm Từ Bi Giúp Đời Bớt Khổ" tại chùa Phổ Từ

Học Tha Thứ & Bao Dung cho Tâm Tư Nhẹ Nhỏm
Học Tha Thứ & Bao Dung cho Tâm Tư Nhẹ Nhỏm

TT. Thích Từ Lực thuyết giảng về đề tài "Học Tha Thứ & Bao Dung cho Tâm Tư Nhẹ Nhỏm" tại Chùa Phổ Từ

Tu Học Là Nền Tản Hạnh Phúc
Tu Học Là Nền Tản Hạnh Phúc

TT. Thích Từ Lực thuyết giảng về đề tài "Tu Học Là Nền Tản Hạnh Phúc"

Ngày Hiếu Vu Lan
Ngày Hiếu Vu Lan

ĐĐ. TS. Giác Hạnh giảng pháp về đề tài "Ngày Hiếu Vu Lan"

Tìm Hiểu Bố Thí & Cúng Dường
Tìm Hiểu Bố Thí & Cúng Dường

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Bố Thí & Cúng Dường"

Thiền Tứ Niệm Xứ
Thiền Tứ Niệm Xứ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh giảng về đề tài "Thiền Tứ Niệm Xứ"


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau