Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền
Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền

Nghi thức căn bản trong khóa thiền. Tác giả: Tỳ kheo Khánh Hỷ.

Nghi Thức Thọ Tam Quy và Bát Quan Trai Giới
Nghi Thức Thọ Tam Quy và Bát Quan Trai Giới

Nghi Thức thọ Tam Quy và Bát Quan Trai Giới. Tác giả: Bình Anson.

Nghi Thức Thọ Tam Quy và Ngũ Giới
Nghi Thức Thọ Tam Quy và Ngũ Giới

Nghi Thức Thọ Tam Quy và Ngũ Giới. Tác giả: Bình Anson.

Kinh Điềm Lành
Kinh Điềm Lành

TT Giác Đẳng giảng về Kinh Điềm Lành - Cát Tường ngày 31-12-2007. Minh Hạnh chuyển biên.

Ðại Nhân Hộ Pháp
Ðại Nhân Hộ Pháp

TT Giác Giới (TT Tuệ Siêu) giảng về "Ðại Nhân Hộ Pháp (Tiền thân Mahà Dhamma-Pàla)" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 25- 10 -2010.

Con Đường Giác Ngộ Theo Kinh Điển Nikaya
Con Đường Giác Ngộ Theo Kinh Điển Nikaya

Con đường giác ngộ theo kinh điển Nikaya. Tác giả: Thích Nữ Trí Liên.

Danh Tánh Đức Phật
Danh Tánh Đức Phật

TT Giác Đẳng giảng về "Danh Tính Đức Phật" tại Tiền Ca Tỳ La Vệ, trong chuyến hành hương Ấn Độ ngày 24 tháng 3 năm 2010

Phật Giáo Là Gì?
Phật Giáo Là Gì?

"Phật giáo là gì?" Tác giả Hòa thượng Narada.

Đạo Đức Trong Nếp Sống Người Phật Tử
Đạo Đức Trong Nếp Sống Người Phật Tử

Đạo đức trong nếp sống người Phật tử. Tác giả: Tỳ kheo Thích Minh Châu.

Người Phật Tử Chân Chánh
Người Phật Tử Chân Chánh

Người Phật tử chân chánh. Tác giả: Phúc Trung.

Trách Vụ Phật Tử Tại Gia
Trách Vụ Phật Tử Tại Gia

Trách Vụ Phật Tử Tại Gia. Tác giả: Thích Thanh Từ.

Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy
Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy

Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy (Tam Tạng - Tipitaka).

Đức Phật Của Chúng Ta
Đức Phật Của Chúng Ta

Đây là bài thuyết giảng về "Đức Phật của chúng ta" một đề tài dễ làm cho Phật tử ngạc nhiên, vì Đức Phật của chúng ta là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi còn gì mà phải đặt vấn đề. Nhưng vấn đề sở dĩ được đặt ra là nhiều khi chúng ta chưa có được một cái nhìn thấu triệt tất cả tinh tường, đức tướng, hạnh đức, tin đức của đức Phật chúng ta. Do vậy, bài này, một phần giúp chúng ta trả lời những thiếu sót như vậy. Tác giả: Tỳ kheo Thích Minh Châu.

Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo
Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo

Tóm Tắt Căn Bản Phật Giáo. Tác giả: Tỳ khưu Dhammika. Bình Anson lược dịch.

Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tác giả: Gia Tuệ.

Giới thiệu đạo Phật
Giới thiệu đạo Phật

Giới thiệu đạo Phật. Tác giả: Tỳ kheo Bodhicitto. Bình Anson lược dịch, tháng 02-1999.

Ưa Tìm Lỗi Là Xấu
Ưa Tìm Lỗi Là Xấu

TT Giác Ðẳng thuyết giảng về "Kinh Pháp Cú - Phẫm Cấu Uế - Kệ Ngôn 253" trong room Diệu Pháp 2003. Minh Hạnh chuyển biên thành bài "Ưa Tìm Lỗi Là Xấu".

Sự Tu Tập Là Một Huân Tập Có Phương Pháp
Sự Tu Tập Là Một Huân Tập Có Phương Pháp

TT Giác Ðẳng giảng về "Dụ ngôn Nhà Nông" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 23- 12 -2010. Minh Hạnh chuyển biên thành bài "Sự tu tập là một huân tập có phương pháp".

Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài
Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài

TT Giác Ðẳng giảng về Kinh Pháp Cú - Phẫm Phẫn Nộ - Kệ Ngôn 224 trong room Diệu Pháp 2003. Minh Hạnh chuyển biên thành bài "Chữ Tâm kia Mới Bằng Ba Chữ Tài".

Ðừng Gây Tổn Thương Cho Đồng Đạo
Ðừng Gây Tổn Thương Cho Đồng Đạo

TT Giác Ðẳng thuyết giảng về "Ðừng gây tổn thương cho đồng đạo" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 03- 06 -2010. Minh Hạnh chuyển biên thành bài "Con người thường cư xử không tốt với những người sống chung quanh mình".


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau