Sức Mạnh của Tâm Thanh Tịnh
Sức Mạnh của Tâm Thanh Tịnh

TT Giác Giới (nick TT Tuệ Siêu) thuyết giảng về "Tâm Bất Tịnh" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 18-10-2010. Minh Hạnh chuyển biên thành bài "Sức mạnh của tâm thanh tịnh".

Lắng Nghe, Lãnh Hội và Thẩm Thấu
Lắng Nghe, Lãnh Hội và Thẩm Thấu

TT Giác Ðẳng giảng về "Lắng Nghe, Lãnh Hội và Thẩm Thấu" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 27-05-2010. Minh Hạnh chuyển biên thành bài "Biết nghe là một nghệ thuật trong đời sống".

Phần Cháo Cúng Dường
Phần Cháo Cúng Dường

TT Giác Ðẳng thuyết giảng về "Phần Cháo Cúng Dường" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 28-10-2010. Minh Hạnh chuyển biên thành bài "Ruộng phước phì nhiêu".

Người Làm Thiện Thường Hoan Hỉ
Người Làm Thiện Thường Hoan Hỉ

TT Giác Ðẳng về Kinh Pháp Cú Kệ Ngôn 16: "Người Làm Thiện Thường Hoan Hỉ" trong room Diệu Pháp. Minh Hạnh chuyển biên.

Nên Chết Như Thế Nào
Nên Chết Như Thế Nào

TT Giác Ðẳng thuyết giảng về "Nên Chết Như Thế Nào" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 22-4-2010. Minh Hạnh chuyển biên thành bài "Ai cũng chết nhưng không phải tất cả cái chết đều giống nhau".

Nếu Khóc Cho Tất Cả Người Thân
Nếu Khóc Cho Tất Cả Người Thân

TT Giác Ðẳng giảng về "Ubiri khóc vì mất con yêu" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 29-07-2010. Bài "Nếu phải khóc cho tất cả người thân thì nước mắt nào cho đủ" do Minh Hạnh chuyển biên.

Lãng Quên Thân Phận
Lãng Quên Thân Phận

TT Giác Ðẳng và TT Giác Giới (TT Tuệ Siêu) giảng về Lãng Quên Thân Phận. Chánh Hạnh chuyển biên.

Thọ Trì Bát Quan Trai Giới
Thọ Trì Bát Quan Trai Giới

Thọ Trì Bát Quan Trai Giới. Tác giả: TK Giác Ðẳng.

Sự Thật Luôn Là Vậy
Sự Thật Luôn Là Vậy

TT Giác Ðẳng thuyết giảng về "Vô Thường, Khổ, Vô ngã sự thật luôn là vậy" trong room Phật Pháp Buddhadhamma ngày 17-03-2010. Minh Hạnh chuyển biên.

Bậc Thánh Như Ong Hút Mật Hoa
Bậc Thánh Như Ong Hút Mật Hoa

Kinh Pháp Cú Kú Ngôn 49, Bậc Thánh Như Ong Hút Mật Hoa. Tác giả; TT Giác Ðẳng. Minh Hạnh chuyển biên.

Ðại Lễ Tăng Y Kathina và Truyền Thống Tăng Già
Ðại Lễ Tăng Y Kathina và Truyền Thống Tăng Già

Ðại lễ Tăng y Kathina và truyền thống Tăng Già. Tác giả; Tỳ khưu Giác Ðẳng.

Vô Thường
Vô Thường

Vô Thường, do TT Giác Giới (nick TT Tuệ Siêu) giảng trong room Diệu Pháp, ngày 4 tháng 10-2008. Minh Hạnh chuyển biên.

Thấy Đời Đau Khổ Khiến Mình Giải Thoát
Thấy Đời Đau Khổ Khiến Mình Giải Thoát

Thấy Đời Đau Khổ Khiến Mình Giải Thoát, do TT Giác Ðẳng giảng trong room Phật Pháp Buddhadhamma, ngày 11 tháng 08-2010. Minh Hạnh chuyển biên.

Sự Pha Trộn
Sự Pha Trộn

TT Giác Ðẳng giảng trong room Phật Pháp Buddhadhamma, ngày 09 tháng 07-2010. Minh Hạnh chuyển biên.

Chùa Nigrodharama
Chùa Nigrodharama

"TT Giác Đẳng giảng tại khuôn viên chùa Nigrodharama nhân dịp đến chiêm bái thánh tích chùa trong chuyến hành hương Ấn Độ ngày 24 tháng 3 năm 2010. Minh Hạnh chuyển biên và tóm tắt bài giảng.

Danh Tính Đức Phật
Danh Tính Đức Phật

TT Giác Đẳng giảng tại Tiền Ca Tỳ La Vệ, trong chuyến hành hương Ấn Độ ngày 24 tháng 3 năm 2010.

Phật Thị Hiện Thần Thông Để Giáo Hoá Ngoại Đạo
Phật Thị Hiện Thần Thông Để Giáo Hoá Ngoại Đạo

TT Giác Ðẳng giảng tại toà tháp nơi Ðức Phật thị hiện thần thông để giáo hóa ngoại đạo trong chuyến hành hương tu học 22-3-2010.

Phát Triển Phật Giáo Ở Phương Tây
Phát Triển Phật Giáo Ở Phương Tây

Bài phát biểu của Ngài Ajahn Brahmavamso tại Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo lần thứ ba - Phnom Penh, Campuchia Tháng 12 năm 2002. Minh Hạnh chuyển ngữ.

Rằm Thượng Nguyên
Rằm Thượng Nguyên

Ngài Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác thuyết pháp giảng trong đêm tu học thọ đầu đà ngày 7 tháng Hai năm 2009 nhằm đêm 13 đến rạng sáng mùng 14 tháng Giêng năm Kỷ Sửu tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, TX, Hoa Kỳ. Minh Hạnh chuyển biên.

Tưởng Niệm Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Tưởng Niệm Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Bài tưởng miệm Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác.


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau