Tưởng Niệm Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Thứ sáu - 21/12/2012 12:21
Tưởng Niệm Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Tưởng Niệm Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác

Bài tưởng miệm Đức Phó Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác.

 

 


Nam Mô Phật

Nam Mô Pháp

Nam Mô Tăng

Hôm nay, tất cả chúng ta không một ai không khỏi ngậm ngùi và xúc động khi được tin một Đại Thụ Tùng Lâm của Chư Tăng Phật tử đã ngã xuống. Đau đớn thay! Tiếc thương thay! Từ nay và mãi mãi về sau không còn bóng mát Đại Thụ Tùng Lâm kia bên chúng ta như những năm tháng thiêng liêng cao quý trước như đây nữa. Giờ đây, làm người con Phật chúng ta phải làm gì để tri ân và đền ân bậc Thầy khả kính, khả ái ấy. Chúng ta ngậm ngùi rơi lệ và âu sầu chăng? Chắc chắn rằng hầu như chúng ta ai ai cũng còn phàm nhân làm sao tránh khỏi những cảm xúc đau buồn và tiếc thương đó. Tuy nhiên, chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là những người con thực thụ xứng đáng của Đức Từ Phụ Như Lai, ngoài sự đau buồn, tiếc thương và cung kính chúng ta còn phải biểu hiện lòng tri ân và báo ân một bậc Thầy khả kính qua những hành động cụ thể của chính mình. Khi chúng ta tri ân Đức Phật, tri ân Giáo Pháp, tri ân Chư tăng là chúng ta phải sống nương tựa nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng để chúng ta thực hành những điều mà Đức Phật Ngài dạy. Cũng như khi chúng ta tri ân bậc Thầy, chúng ta phải gìn giữ truyền thống của bậc Thầy. Cả đời của Ngài Hoà Thượng đã sống cho Phật Pháp, khi xưa Ngài là vị Đại Pháp Sư đã thuyết giảng giáo pháp để cho tất cả những người cư sĩ được nghe và được hiểu Phật Pháp, và cho đến lúc tuổi già sức yếu nhưng Ngài cũng thường dạy bảo nhắc nhở Chư Tăng và Phật tử. Những lời pháp nhũ của Ngài cũng như đức tánh cao qúi của Ngài là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.

Đức Phật đã dạy rằng:

Parijiṅṅamidaṁ rūpaṁ roganiḍḍhaṁ pabhaṅguraṁ
Bhijjati pūtisandeho maraṅantaṁ hi jīvitaṁ. 

Thân này già yếu mỗi giây
Mênh mông sóng nước khổ dày thân tâm 
Khối bất tịnh đổ vỡ dần
Chấm dứt hơi thở chết thần mang đi. 

Ngậm ngùi tiếc thương bậc trí cao đức dày, là bậc Đại Ân Sư của chúng ta đã ra đi, chúng ta càng phải tạc dạ ghi lòng những ý nghĩa Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy: Thân xác này do tứ đại hợp thành, nó sẽ bị suy già, thân này là bệnh tật, mỏng manh, vô thường, tạm bợ, không bền vững theo định luật thời gian và bị định luật ấy chi phối. 

Chính Ngài Hòa Thượng cũng đã già, Ngài cũng mang những chứng bệnh trong người và cuối cùng thì theo định luật vô thường không ai tránh khỏi, đó là sự chết, kết thúc mạng sống của một kiếp người. Chúng ta dù có khóc, chúng ta cũng không thể nào làm thay đổi định luật vô thường đó. Chỉ khi nào chúng ta có sự nỗ lực cố gắng để chúng ta tu tập vượt thoát sự luân hồi này thì chúng ta mới không còn chứng kiến cảnh phân ly tử biệt.

Nhớ lại khi xưa, năm Đức Thế Tôn 79 tuổi, hai đệ tử đầu tiên của Ngài là Tôn Giả Xá Lợi Phất và Tôn Giả Đại Mục Kiền Liên cùng với một vài vị để tử khác xin phép Đức Thế Tôn để viên tịch, bởi các Ngài biết là việc phải làm và nên làm, và các Ngài viên tịch trước bậc Đạo Sư. Ngay buổi chiều hôm ấy khi Đức Thế Tôn đi vào giảng đường thuyết pháp giáo giới cho chúng tỳ kheo, Ngài đưa mắt nhìn hội chúng như cái nhìn của một tự thú đối với đàn đệ tử và Ngài bảo rằng:

"Này Chư Tỳ Kheo, hôm nay Như Lai cảm thấy hội chúng tỳ kheo trống vắng." 

Đến nỗi Đức Thế Tôn là bậc Pháp Vương mà Ngài đứng trước cảnh vô thường như vậy và Ngài đã thốt lên lời nói đó.

Cho nên định luật vô thường này chúng ta cần phải biết rằng: “Có một pháp không phải dành riêng cho một làng nào, cho một thị trấn nào, một quốc độ nào, một gia đình nào hay gia tộc nào, mà pháp đó để chung cho tất cả nhân loại, Chư Thiên, Phạm Thiên, và tất cả chúng sanh, đó chính là pháp vô thường"

Thế Tôn đã dạy như thế. Những phước báu nào mà chúng ta đã tu tập và tích lũy được từ trước đến nay, đặc biệt trong giây phút này, chúng ta hãy hướng nguyện những phước báu ấy để hồi hướng đến bậc Đại Ân Nhân của chúng ta, đến bậc Thầy cao quí, Đức Đại Lão Hòa Thượng Hộ Giác. Kính nguyện phước này sẽ trợ duyên cho Ngài. Ngài sẽ tùy hỷ phước của chúng ta sau khi Ngài tái sanh về cảnh giới an lạc, cảnh giới Chư Thiên, Ngài hãy tăng thêm phước thọ và tiếp tục sau khi ở cảnh giới Chư Thiên sanh lại làm người tiếp tục đạo lộ hành trình giải thoát như bình sinh Ngài đã có tâm nguyện.

 

ĐẠI THỤ TÙNG LÂM lạ thường

Xuất hiện dương thế tìm đường độ sanh

Bóng mát phủ che khắp vành

Chúng con hưởng tận chuyển thanh tâm hồn

VÔ THƯỜNG đột viếng hoàng hôn

Từ giả cõi thế xóm thôn gót hồng

Hôm nay ĐẠI THỌ không còn

Chúng con cảm nhận gót son mất rồi

Tiếc thương chúng con lệ rơi

Hồn thơ trống vắng bóng NGƯỜI bay cao

Tri ân Ngài, biết làm sao

Chúng con nguyện sống làm sao như NGÀI

Như vậy THẦY sẽ vui thay

Nhìn đàng hậu thế đó đây gian trần

Phước đức chúng con góp dần

Dâng lên CHA QUÝ Tam tầng hiện đang

Quà tinh thần, làm hành trang

Cầu mong NGÀI nhận từ đàng hậu sanh

Dẫu cho đang sống cõi lành

Thiên cảnh cõi giới tịnh thanh an bình

Mãn thọ tái sanh người vinh

Tu tập thêm nữa lung linh chốn trần

Tham sân si, sạch trong ngần

Đạo lộ giải thoát nguyện thầm tròn xoe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

 

Kính Dâng Lên Giác Linh Ngài Đại Lão Hộ Giác

 

Giác Hạnh

Vacaville, Ngày 12/15/2012

Tác giả bài viết: ĐĐ. TS. Giác Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

top

Những tin cũ hơn

top