Xuân Miên Viễn
Xuân Miên Viễn

Bài thơ "Xuân Miên Viễn". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

Tà Kiến Muôn Thuở
Tà Kiến Muôn Thuở

Bài thơ "Tà Kiến Muôn Thuở". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

Vì Thế Sự Người Đi
Vì Thế Sự Người Đi

Bài thơ "Vì Thế Sự Người Đi". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

Sao Cứ Mãi Say
Sao Cứ Mãi Say

Bài thơ "Sao Cứ Mãi Say". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

An Bình Tại Đây
An Bình Tại Đây

Bài thơ "An Bình Tại Đây". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

Cứ Tưởng
Cứ Tưởng

Bài thơ "Cứ Tưởng". Tác giả: Quảng An.

Cứ Ngỡ
Cứ Ngỡ

Bài thơ "Cứ Ngỡ". Tác giả: Thích Tánh Tuệ.

Giá Trị Thiền Quán
Giá Trị Thiền Quán

Bài thơ "Giá Trị Thiền Quán". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Ở Chốn Không Lời

Bài thơ "Ở Chốn Không Lời". Tác giả: Thích Tánh Tuệ.

Tôi Chỉ Là Tờ Giấy
Tôi Chỉ Là Tờ Giấy

Bài thơ "Tôi Chỉ Là Tờ Giấy". Tác giả: Thích Tánh Tuệ. Bài thơ "Tờ Giấy Bạn Bầu". Tác giả: Quảng An.

Sóng Vỗ Tâm Hồn
Sóng Vỗ Tâm Hồn

Bài thơ "Sóng Vỗ Tâm Hồn". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn

Chuyển Hướng Tâm Thân
Chuyển Hướng Tâm Thân

Bài thơ "Chuyển Hướng Tâm Thân". Tác giả: Quảng Ạn

Tri Ân & Kính Chúc Ngài
Tri Ân & Kính Chúc Ngài

Bài thơ Sư Giác Hạnh kính dâng Ngài Thiền Sư Kim Triệu.

Thuận Hoà
Thuận Hoà

Bài thơ "Thuận Hoà". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn

Xét Mình
Xét Mình

Bài thơ "Xét Mình". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Vọng Tiếng Kinh Xưa
Vọng Tiếng Kinh Xưa

Bài thơ "Vọng Tiếng Kinh Xưa". Tác giả: Thích Tánh Tuệ.

Hai Mặt
Hai Mặt

Bài thơ "Hai mặt". Tác giả: Thích Tánh Tuệ.

Vội
Vội

Bài thơ "Vội". Tác giả: Thích Tánh Tuệ.

Ngón Út
Ngón Út

Bài thơ "Ngón Út". Tác giả: Thích Tánh Tuệ.

Trước Khi...
Trước Khi...

Bài thơ "Trước Khi...." Tác giả: Thích Tánh Tuệ.


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  Trang sau