Thầm Suy Tư
Thầm Suy Tư

Bài thơ "Thầm Suy Tư". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

An Lạc Trong Tỉnh Thức
An Lạc Trong Tỉnh Thức

Bài thơ "An Lạc Trong Tỉnh Thức". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Chúc Thọ Sư Ông Kim Sơn
Chúc Thọ Sư Ông Kim Sơn

Giác Hạnh - Suối Nguồn chúc thọ Sư Ông Thích Tịnh Từ

Chia Sẻ Cùng Bạn Văn Thân & Các Bạn Khác
Chia Sẻ Cùng Bạn Văn Thân & Các Bạn Khác

Bài thơ "Chia Sẻ Cùng Bạn Văn Thân & Các Bạn Khác". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Tuổi Mười Sáu...
Tuổi Mười Sáu...

Bài thơ "Tuổi Mười Sáu". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn viết tặng cho những em học trò.

Thương Mẹ!!!
Thương Mẹ!!!

Bài thơ "Thương Mẹ". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn viết tặng cho những em học trò.

Biếu Bằng Hữu Đạo Tâm
Biếu Bằng Hữu Đạo Tâm

Bài thơ "Biếu Bằng Hữu Đạo Tâm". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Thơ Xuân Chúc Thầy
Thơ Xuân Chúc Thầy

Thơ Xuân Chúc Thầy. Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Đệ Tử Xin Tri Ân Pháp Bảo
Đệ Tử Xin Tri Ân Pháp Bảo

Bài thơ "Đệ Tử Xin Tri Ân Pháp Bảo". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Ân Nghĩa
Ân Nghĩa

Chùm Thơ "Ân Nghĩa". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Trăm Vần Thơ Cha
Trăm Vần Thơ Cha

Chùm thơ "Trăm Vần Thơ Cha". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Kinh Ngọc Quý (2)
Kinh Ngọc Quý (2)

Kinh Ngọc Quý (Dhammapada) do . Giác Hạnh - Suối Nguồn dịch từ Anh Ngữ và chuyển thành thể thơ 5 chữ.

Mười Thương
Mười Thương

Chùm thơ "Mười Thương". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Kinh Ngọc Quý
Kinh Ngọc Quý

Kinh Ngọc Quý (Dhammapada) do Giác Hạnh - Suối Nguồn dịch từ Anh Ngữ và chuyển thành thơ Lục Bát.

  Trang trước  1, 2, 3 ... 16, 17, 18