Tăng Giới Hành
Tăng Giới Hành

Bài thơ "Tăng Giới Hành". Tác giả: Quảng An

Xin Dạ Thảo Tha Thứ!!!
Xin Dạ Thảo Tha Thứ!!!

Bài thơ "Xin Dạ Thảo Tha Thứ!!!". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Phật Đản in Dấu Thiệp Hồng
Phật Đản in Dấu Thiệp Hồng

Bài thơ "Phật Đản in Dấu Thiệp Hồng". Tác giả: Quảng An.

Nhìn Lá Vàng Rơi
Nhìn Lá Vàng Rơi

Bài thơ "Nhìn Lá Vàng Rơi". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Lời Vàng Cổ Nhân
Lời Vàng Cổ Nhân

Bài thơ "Lời Vàng Cổ Nhân". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Thổn Thức Nỗi Lòng
Thổn Thức Nỗi Lòng

Bài thơ "Thổn Thức Nỗi Lòng". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Sáu Giấc Mơ Của Em
Sáu Giấc Mơ Của Em

Bài thơ "Sáu Giấc Mơ Của Em". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Năm Giấc Mơ Của Em
Năm Giấc Mơ Của Em

Bài thơ "Năm Giấc Mơ Của Em". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Mười Một Giấc Mơ Của Em
Mười Một Giấc Mơ Của Em

Bài thơ "Mười Một Giấc Mơ Của Em". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Mười Giấc Mơ Của Em
Mười Giấc Mơ Của Em

Bài thơ "Mười Giấc Mơ Của Em". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Mãi Nhớ Hôm Nay!!!
Mãi Nhớ Hôm Nay!!!

Bài thơ "Mãi Nhớ Hôm Nay!!!". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Rất Khó Được Sinh Kiếp Người!
Rất Khó Được Sinh Kiếp Người!

Bài thơ "Rất Khó Được Sinh Kiếp Người!". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Khó Hiểu Được Tâm Người
Khó Hiểu Được Tâm Người

Bài thơ "Khó Hiểu Được Tâm Người". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Mười Bốn Lời Dạy Cao Quý Của Thế Tôn
Mười Bốn Lời Dạy Cao Quý Của Thế Tôn

Mười Bốn Lời Dạy Cao Quý Của Thế Tôn, do Giác Hạnh - Suối Nguồn chuyển thành thơ

Chùm Thơ Mừng Khánh Đản
Chùm Thơ Mừng Khánh Đản

Chùm Thơ Mừng Khánh Đản. Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Minh Sư Giác Hạnh
Minh Sư Giác Hạnh

Bài thơ "Minh Sư Giác Hạnh"

Lễ Bạc Lòng Thành
Lễ Bạc Lòng Thành

Bài thơ "Lễ Bạc Lòng Thành". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Kinh Nhất Dạ Hiền
Kinh Nhất Dạ Hiền

Kinh Nhất Dạ Hiền do Sư Giác Hạnh chuyển thành thơ

Mẹ Luôn Hiện Hữu
Mẹ Luôn Hiện Hữu

Bài thơ "Mẹ Luôn Hiện Hữu" do Phật tử Quảng An sáng tác.

Không Quên !!!
Không Quên !!!

Bài thơ "Không Quên" do ĐĐ. TS. Giác Hạnh viết để tri ân quý anh chị và mấy cháu ở Dallas mời sư qua ăn tết trong tháng hai 2012 vừa qua


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  Trang sau