Tâm Hiếu Là Tâm Phật Hạnh Hiếu Là hạnh Phật
Tâm Hiếu Là Tâm Phật Hạnh Hiếu Là hạnh Phật

Bài thơ hay cho Vu Lan: "Tâm Hiếu Là Tâm Phật Hạnh Hiếu Là hạnh Phật"

Con Xin Sám Hối
Con Xin Sám Hối

Con Xin Sám Hối". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn

Vu Lan Lại Về
Vu Lan Lại Về

Bài thơ "Vu Lan Lại Về". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Lòng Từ Dập Tắt Hận Thù
Lòng Từ Dập Tắt Hận Thù

Bài thơ "Lòng Từ Dập Tắt Hận Thù". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Nửa Đời Hương Phấn
Nửa Đời Hương Phấn

Bài thơ "Nửa Đời Hương Phấn". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Tác Ý Rất Quan Trọng
Tác Ý Rất Quan Trọng

Bài thơ "Tác Ý Rất Quan Trọng". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Năng Lực Tâm
Năng Lực Tâm

Bài thơ "Năng Lực Tâm". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Phước Do Mình Tạo
Phước Do Mình Tạo

Bài thơ "Phước Do Mình Tạo". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Con Ta Phải Không?
Con Ta Phải Không?

Bài thơ "Con Ta Phải Không?". Tác giả: Giác Hạnh - Suốn Nguồn.

Mơ Hoang
Mơ Hoang

Bài thơ "Mơ Hoang". Tác giả: Như Nhiên -Thích Tánh Tuệ.

Hiểu Đời & Cất Bước
Hiểu Đời & Cất Bước

Bài thơ "Hiểu Đời & Cất Bước". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Theo Dấu Chân Ngài
Theo Dấu Chân Ngài

Bài thơ "Theo Dấu Chân Ngài". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

Khó, Dễ Trong Đời
Khó, Dễ Trong Đời

Bài thơ "Khó, Dễ Trong Đời". Tác giả: Thích Tánh Tuệ.

Xa Phật & Gần Phật
Xa Phật & Gần Phật

Bài thơ "Xa Phật & Gần Phật". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn

Bão Tố
Bão Tố

Bài thơ "Bão Tố". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn

Như Thị Nhân Gian
Như Thị Nhân Gian

Bài thơ "Như Thị Nhân Gian". Tác giả: Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ).

Trăm Vần Thơ Tán Dương Tam Bảo

Bài thơ "Trăm Vần Thơ Tán Dương Tam Bảo". Tác Giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Chân Lý Muôn Thuở
Chân Lý Muôn Thuở

Bài thơ "Chân Lý Muôn Thuở". Tác giả: Giác Hạnh – Suối Nguồn.

Xin Nhớ Lời Thầy!!!
Xin Nhớ Lời Thầy!!!

Bài thơ "Xin Nhớ Lời Thầy!!!". Tác giả: Giác Hạnh - Suối Nguồn.

Tam Độc Chính Danh
Tam Độc Chính Danh

Bài thơ "Tam Độc Chính Danh". Tác giả: Quảng An.


Các tin khác
1, 2, 3 ... 16, 17, 18  Trang sau