Mặt Hồ Tĩnh Lặng
Mặt Hồ Tĩnh Lặng

Bài "Mặt Hồ Tĩnh Lặng", do Thiền sư Ajahn Chah viết, và Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch. Nguyên tác: "A still forest pool - The insight meditation of Ajahn Chah", compiled and edited by Jack Kornfield and Paul Breiter

Căn Bản Pháp Hành Thiền
Căn Bản Pháp Hành Thiền

Căn Bản Pháp Hành Thiền (The Basic Method of Meditation). Tác giả: Thiền sư Ajahn Brahmavamso. Dịch giả: Thiện Nhựt & Bình Anson. PL. 2548 - TL. 2004

Thực Tập Thiền Quán
Thực Tập Thiền Quán

Thực Tập Thiền Quán, do Hòa thượng Mahasi Sayadaw viết, và Tỳ khưu Khánh Hỷ (Trần Minh Tài) dịch.

Hành Thiền Để Giải Phóng Tâm
Hành Thiền Để Giải Phóng Tâm

Hành Thiền Để Giải Phóng Tâm, do Phạm Kim Khánh viết. Trích trong: "Con Đường Cũ Xa Xưa", Trung Tâm Narada, Seattle, Hoa Kỳ, 1993.

30 Ngày Thiền Quán
30 Ngày Thiền Quán

Ba Mươi Ngày Thiền Quán, Kim Chỉ Nam Thiền Vipassana. Nguyên tác: The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên, 1992.

101 Chuyện Thiền
101 Chuyện Thiền

101 chuyện Thiền, do Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển ngữ

Những Giai Đoạn Tiến Triển của Thiền Minh Sát
Những Giai Đoạn Tiến Triển của Thiền Minh Sát

Những Giai Đoạn Tiến Triển của Thiền Minh Sát, một khái luận về Thiền Tứ Niệm Xứ, do Ngài Mahàsi Sàyadaw viết ra bằng tiếng Miến Điện và dịch sang cổ ngữ Pàli. Ngài Nyànaponika Thera chuyển ngữ từ Pàli sang Anh và chú giải. Phạm Kim Khánh dịch từ Anh sang Việt

Vấn Đáp về Thiền Minh Sát
Vấn Đáp về Thiền Minh Sát

Vấn Đáp về Thiền Minh Sát, do Tỳ kheo Khánh Hỷ & Lưu Bình chuyển dịch

  Trang trước  1, 2, 3