Ý Nghĩa Đại Lễ Tam Hợp
Ý Nghĩa Đại Lễ Tam Hợp

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về Ý Nghĩa Đại Lễ Tam Hợp vào ngày Lễ Phật Đản tại Thiền Tịnh Đạo Tràng, San Leandro, CA ngày 11 tháng 5 năm 2014.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo tại Thiền Tịnh Đạo Tràng San Leandro ngày 3 tháng 11 năm 2013.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Mười Phước Thiện
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Mười Phước Thiện

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Ý Nghĩa Mười Phước Thiện" tại Chùa Phật Bảo tại Philadelphia ngày 23 tháng 6 năm 2013..

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới (Phần II)
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới (Phần II)

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới" (Phần 2) tại Chùa Phật Bảo tại Philadelphia ngày 22 tháng 6 năm 2013.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới (Phần I)
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới (Phần I)

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới" (Phần 2) tại Chùa Phật Bảo tại Philadelphia ngày 22 tháng 6 năm 2013.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo" tại Chùa Phật Bảo tại Philadelphia ngày 16 tháng 6 năm 2013.

Ý Nghĩa ĐL Tam Hợp
Ý Nghĩa ĐL Tam Hợp

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về ý nghĩa ĐL Tam Hợp tại Chùa Phổ Từ ngày 26 tháng 5 năm 2013.

Vấn Đáp Phật Pháp - San Diego, CA
Vấn Đáp Phật Pháp - San Diego, CA

ĐĐ.TS. Giác Hạnh vấn đáp Phật pháp ngày 1/20/2013 tại San Diego.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Vô Tàm
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Vô Tàm

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về ý nghĩa của Vô Tàm tại Chùa Phổ Từ ngày 27 tháng 1 năm 2013.

Vô Thường
Vô Thường

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài Vô Thường.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Lể Dâng Y Kathina
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Lể Dâng Y Kathina

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Ý Nghĩa Lể Dâng Y Kathina".

Lịch Sử Đức Phật Thích Ca
Lịch Sử Đức Phật Thích Ca

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về Lịch Sử Đức Phật Thích Ca.

Thân Cận Bậc Trí Hiền Là Phúc Lành
Thân Cận Bậc Trí Hiền Là Phúc Lành

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Thân Cận Bậc Trí Hiền Là Phúc Lành".

Năm Trách Nhiệm của Cha Mẹ Đối Với Con Cái
Năm Trách Nhiệm của Cha Mẹ Đối Với Con Cái

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Năm Trách Nhiệm của Cha Mẹ Đối Với Con Cái"

Thiền Tứ Niệm Xứ (Chia Sẻ Thiền Quán)
Thiền Tứ Niệm Xứ (Chia Sẻ Thiền Quán)

ĐĐ. TS. Giác Hạnh chia sẻ về đề tài Thiền Tứ Niệm Xứ

Tìm Hiểu Bốn Loại Nghiệp
Tìm Hiểu Bốn Loại Nghiệp

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Bốn Loại Nghiệp"

Sáu Giấc Mơ Của Em
Sáu Giấc Mơ Của Em

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng ý nghĩa bài thơ "Sáu Giấc Mơ Của Em".

Mục Đích Đạt Được Trong Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ
Mục Đích Đạt Được Trong Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Mục Đích Đạt Được Trong Tu Tập Thiền Tứ Niệm Xứ"

Bảy Phẩm Chất Của Người Đức Hạnh
Bảy Phẩm Chất Của Người Đức Hạnh

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Bảy Phẩm Chất Của Người Đức Hạnh"

Ngày Hiếu Vu Lan
Ngày Hiếu Vu Lan

ĐĐ. TS. Giác Hạnh giảng pháp về đề tài "Ngày Hiếu Vu Lan"


Các tin khác
1, 2  Trang sau