Có Bấy Nhiêu Đó Thôi
Có Bấy Nhiêu Đó Thôi

Tập sách này do một nhóm Phật tử và thiền sinh biên soạn nhân dịp Hòa thượng Kim Triệu Khippapañño được 65 tuổi hạ và 85 tuổi đời, với mục đích duy nhất là để bày tỏ lòng tri ân lên một bậc tu hành đã trọn đời hết lòng cho Đạo Pháp.

Cuộc Đời và Thân Giáo của Thiền Sư Kim Triệu: Có Bấy Nhiêu Đó Thôi
Cuộc Đời và Thân Giáo của Thiền Sư Kim Triệu: Có Bấy Nhiêu Đó Thôi

Sách "Cuộc đời và thân giáo của thiền sư Kim Triệu: Có Bấy Nhiêu Đó Thôi"

Sách Phật Giáo (Trung Tâm Hộ Tông)
Sách Phật Giáo (Trung Tâm Hộ Tông)

Các sách về Phật Giáo tại Trung Tâm Hộ Tông.

Vua A-Dục và Phật Giáo
Vua A-Dục và Phật Giáo

Sách "Vua A-Dục và Phật Giáo".

Về Bản Chất Của Niết Bàn
Về Bản Chất Của Niết Bàn

Sách "Về Bản Chất Của Niết Bàn".

Một Phật Tử Suy Niệm Về Cái Chết
Một Phật Tử Suy Niệm Về Cái Chết

Sách "Một Phật Tử Suy Niệm Về Cái Chết"

Quán Tâm và Cảm Thọ
Quán Tâm và Cảm Thọ

Sách "Quán tâm và quán cảm thọ". Nguyên tác: Cittānupassanā and Vedanānupassanā.

Trưởng Lão Buddhaghosa - Nhà Chú Giải Kinh Điển Pàli
Trưởng Lão Buddhaghosa - Nhà Chú Giải Kinh Điển Pàli

Sách "Trưởng Lão Buddhaghosa - Nhà Chú Giải Kinh Điển Pàli". Nguyên tác: The Life and work of Buddhaghosa. Tác giả: Bimala Charan Law, M.A., B.L. Dịch giả: Tỳ Khưu Thiện Minhsuvijjo@yahoo.com.. Nhà Xuất Bản Tôn Giáo - 2004

Pháp Bảo (Tập 2)
Pháp Bảo (Tập 2)

Pháp Bảo (Tập 2)

Pháp Bảo (Tập 1)
Pháp Bảo (Tập 1)

Pháp Bảo (Tập 1)

Pháp Như Ý (Tập 6)
Pháp Như Ý (Tập 6)

Pháp Như Ý (Tập 6). Những đề mục thực hành thiền cao quí nhất của người Phật Tử theo phương pháp của Ngài Trưởng Lão Tăng Thống Mahāsī.

Pháp Như Ý (Tập 5)
Pháp Như Ý (Tập 5)

Pháp Như Ý (Tập 5). Những đề mục thực hành thiền cao quí nhất của người Phật Tử theo phương pháp của Ngài Trưởng Lão Tăng Thống Mahāsī.

Pháp Như Ý (Tập 4)
Pháp Như Ý (Tập 4)

Pháp Như Ý (Tập 4). Những đề mục thực hành thiền cao quí nhất của người Phật Tử theo phương pháp của Ngài Trưởng Lão Tăng Thống Mahāsī.

Pháp Như Ý (Tập 3)
Pháp Như Ý (Tập 3)

Pháp Như Ý (Tập 3). Những đề mục thực hành thiền cao quí nhất của người Phật Tử theo phương pháp của Ngài Trưởng Lão Tăng Thống Mahāsī.

Pháp Như Ý (Tập 2)
Pháp Như Ý (Tập 2)

Pháp Như Ý (tập 2): Những đề mục thực hành thiền cao quí nhất của người Phật tử theo phương pháp của Ngài Trưởng Lão Mahāsī.

Pháp Như Ý (Tập 1)
Pháp Như Ý (Tập 1)

Pháp Như Ý (tập 1). Những đề mục thực hành thiền cao quí nhất của người Phật Tử theo phương pháp của Ngài Trưởng Lão Tăng Thống Mahāsī.

Thiền Định và Sức Khỏe
Thiền Định và Sức Khỏe

Sách "Thiền Định và Sức Khỏe". Tác giả: Tỳ kheo Thiện Minh.

Tôn Giáo Này Là Gì
Tôn Giáo Này Là Gì

Sách "Tôn Giáo Này Là Gì". Tác giả: Ngài Trưởng Lão K. Sri. Dhammananda (Tiến sĩ Phật học). Xuất bản: Hội đồng liên lạc và tổ chức lễ Tam hợp, Phật giáo Đại tịnh xá (Buddhist Maha Vihara) Mã Lai Á (JWCC). Nguyên bản tiếng Anh: What is this religion ? Dịch sang Việt ngữ: Phạm Xuân Quang ( 2010). Địa chỉ : 24 A Kiệt 257 Chi Lăng- Huế - Việt Nam. Điện thoại NR : 0542460293. Điện thoại DĐ : 0948753810. Thư điện tử: sachthienhaiau@yahoo.com.vn

Theo Dấu Chân Xưa - Tập 1
Theo Dấu Chân Xưa - Tập 1

Tuyển tập: Theo dấu chân xưa (tập 1) - Giảng sư: Tỳ kheo Thích Thiện Minh.

Phật Giáo Là Gì?
Phật Giáo Là Gì?

"Phật giáo là gì?". Tác giả: Hòa thượng Narada.


Các tin khác
1, 2, 3, 4  Trang sau