Nụ Thương Sen Hồng
Nụ Thương Sen Hồng

Nhạc trong CD "Nụ Thương Sen Hồng" do ca sĩ Bích Thảo hát