Vầng Trăng Phật Đản (Gia Huy)
Vầng Trăng Phật Đản (Gia Huy)

Nhạc trong CD "Vầng Trăng Phật Đản" do Gia Huy trình bài