Vấn Đáp Đại cương Vi Diệu Pháp và Tâm
Vấn Đáp Đại cương Vi Diệu Pháp và Tâm

Vấn Đáp Đại cương Vi Diệu Pháp và Tâm, Tỳ kheo Chánh Minh, Chùa Bồ Đề, Vũng Tàu

Quy Trình Tâm Pháp
Quy Trình Tâm Pháp

Quy Trình Tâm Pháp, Tỳ kheo Chánh Minh, Vũng Tàu, PL. 2547 - DL. 2003

Tâm Sở Vấn Đáp Phần I - Tâm sở Tợ tha
Tâm Sở Vấn Đáp Phần I - Tâm sở Tợ tha

Tâm Sở Vấn Đáp Phần I - Tâm sở Tợ tha, Tỳ kheo Chánh Minh Chùa Bồ Đề, Vũng Tàu

Tâm Sở Vấn Đáp Phần II - Tâm sở Bất thiện
Tâm Sở Vấn Đáp Phần II - Tâm sở Bất thiện

Tâm Sở Vấn Đáp Phần II - Tâm sở Bất thiện (Akusalacetasikā), Tỳ kheo Chánh Minh Chùa Bồ Đề, Vũng Tàu

Tâm Sở Vấn Đáp, Phần III - Tâm sở Tịnh hảo
Tâm Sở Vấn Đáp, Phần III - Tâm sở Tịnh hảo

Tâm Sở Vấn Đáp, Phần III - Tâm sở Tịnh hảo (Sobhanacetasikā), Tỳ khưu Chánh Minh Chùa Bồ Đề, Vũng Tàu

Abhidhamma Áp Dụng
Abhidhamma Áp Dụng

Abhidhamma Áp Dụng (The Abhidhamma in Practice). Nguyên tác: Dr. N. K. G. Mendis. Như Nhiên dịch Việt

Giáo tài A Tỳ Ðàm
Giáo tài A Tỳ Ðàm

Giáo tài A Tỳ Ðàm, do Hòa thượng Saddhammajotika viết. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch Việt.

A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ
A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ

A Tỳ Đàm Trong Truyền Thống Hữu Bộ. Nguyên tác JINTARO TAKAKUSU. Tỳ kheo Giác Nguyên dịch Việt.

Gương Bậc Xuất Gia
Gương Bậc Xuất Gia

GƯƠNG BẬC XUẤT GIA (Anagāriyūdāharana) do Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) biên soạn

Luật Nghi Sa-Di
Luật Nghi Sa-Di

LUẬT NGHI SA-DI (SĀMAṆERAVINAYA) do TỲ KHƯU GIÁC GIỚI phụng soạn

Luật Nghi Tổng Quát
Luật Nghi Tổng Quát

LUẬT NGHI TỔNG QUÁT (VINAYA SAṄKHEPA), do Tỳ Kheo GIÁC GIỚI (BODHISĪLA BHIKKHU) biên soạn

Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận Sự của Bậc Xuất Gia
Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận Sự của Bậc Xuất Gia

Tứ Thanh Tịnh Giới và Phận sự của bậc xuất gia, do Tỳ khưu Bửu Chơn (Bhikkhu Nàga Thera) biên soạn

Tứ Thanh Tịnh Giới
Tứ Thanh Tịnh Giới

TỨ THANH TỊNH GIỚI (CATUPÀRISUDDHISÌLA), TỲ-KHƯU HỘ-TÔNG (VANSARAKKHITA BHIKKHU)

Luật Xuất Gia Tóm Tắt
Luật Xuất Gia Tóm Tắt

LUẬT XUẤT-GIA TÓM TẮT (PABBAJITA VINAYA SANKHEPA), TỲ-KHƯU HỘ-TÔNG (VANSARAKKHITA BHIKKHU)

Giới Bổn Pātimokkha của Tỳ-Khưu Ni
Giới Bổn Pātimokkha của Tỳ-Khưu Ni

THERAVĀDA BHIKKHUNIPĀTIMOKKHA (GIỚI BỔN PĀTIMOKKHA CỦA TỲ KHƯU NI). Lời tiếng Việt: Indacanda Bhikkhu (Trương đình Dũng)

Tạng Luật - Bộ Tập Yếu I
Tạng Luật - Bộ Tập Yếu I

Tạng Luật Bộ Tập Yếu (Vinayapitaka Parivāra) do Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch năm 2004

Tạng Luật - Tiểu Phẩm
Tạng Luật - Tiểu Phẩm

Tạng Luật Tiểu Phẩm (Vinaya Pitaka Cullavagga) do Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch

Tạng Luật - Đại Phẩm I
Tạng Luật - Đại Phẩm I

Tạng Luật Đại Phẩm (Vinaya Pitaka Mahāvagga) do Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch

Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni
Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni

Tạng Luật Bộ Phân Tích Giới Bổn (Vinaya Pitaka Suttavibhanga), Phân Tích Giới Tỳ-khưu Ni (Bhikkhunivibhanga) do Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch

Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-khưu II
Tạng Luật - Phân Tích Giới Tỳ-khưu II

Tạng Luật Bộ Phân Tích Giới Bổn (Vinaya Pitaka Suttavibhanga), Phân Tích Giới Tỳ-khưu - II (Bhikkhuvibhanga II) do Tỳ-khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3  Trang sau