Cuộc Đời Đức Phật
Cuộc Đời Đức Phật

Bài đọc sách: Cuộc Đời Đức Phật. Nguyên bản: Life of the Buddha. Tác giả: Tỳ Kheo Silacara. Dịch giả: Thùy Khanh - Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện. Người đọc: Dhammaratana CT. Do Thích Ca Thiền Viện ghi âm và thực hiện (www.thichcathienvien.com)

Khóa Thiền Đặc Biệt 2011

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 1 đến 30 tháng 6 năm 20011 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền Đặc Biệt 2010

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 30 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2010 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền Đặc Biệt 2009

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 1 đến 30 tháng 6 năm 2009 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2008
Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2008

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 17-5 đến 29-6 2008 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2007
Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2007

Những bài pháp của Khóa Thiền Đặc Biệt (Vipassana Meditation Retreat) ngày 5-5 đến 17-6 năm 2007 do Ngài Thiền Sư Sayadawgyi U Pandita giảng dạy.

Khóa Thiền 2008
Khóa Thiền 2008

Những bài pháp của Khóa Thiền (Vipassana Meditation Retreat) ngày 8-21, 2008 do Ngài Thiền Sư Beelin Sayadaw giảng dạy.

Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2013
Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2013

31 bài pháp của Khóa Thiền Quán Đặc Biệt 2013 (Special Vipassana Meditation Retreat 2013) ngày 1 - 30 tháng 6 năm 2013 tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose do Ngài Thiền Sư Pandita người Miến Điện giảng dạy. Tiếng Việt bởi Phạm Phú Luyên.

Ý nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo (giảng tại Nghệ An)
Ý nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo (giảng tại Nghệ An)

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về ý nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo tại Nghệ An, Việt Nam.

Vấn Đáp Tìm Hiểu Vô Thường
Vấn Đáp Tìm Hiểu Vô Thường

ĐĐ. TS. Giác Hạnh vấn đáp về "Tìm Hiểu Vô Thường" qua PalTalk. MC bởi tiến sĩ Bình An Sơn (Budsas).

Vấn Đáp Tâm Nóng Giận
Vấn Đáp Tâm Nóng Giận

ĐĐ. TS. Giác Hạnh vấn đáp về Tâm Nóng Giận qua PalTalk. MC bởi tiến sĩ Bình An Sơn (Budsas).

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Vô Tàm
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Vô Tàm

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tìm Hiểu Ý Nghĩa Vô Tàm" tại chùa Phổ Từ.

Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo
Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tìm Hiểu Ý Nghĩa Đảnh Lễ Tam Bảo" tại chùa An Tường, Oakland.

Tìm Hiểu Tâm Không Hổ Thẹn
Tìm Hiểu Tâm Không Hổ Thẹn

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tìm Hiểu Tâm Không Hổ Thẹn" qua PalkTalk. MC bởi tiến sĩ Bình An Sơn (Budsas).

Tìm Hiểu Tâm Nóng Giận (Phần I)
Tìm Hiểu Tâm Nóng Giận (Phần I)

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tìm Hiểu Tâm Nóng Giận" (Phần I) qua PalTalk. MC bởi tiến sĩ Bình An Sơn (Budsas).

Tìm Hiểu Tâm Nóng Giận (Phần II)
Tìm Hiểu Tâm Nóng Giận (Phần II)

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tìm Hiểu Tâm Nóng Giận" (Phần II) qua PalTalk. MC bởi tiến sĩ Bình An Sơn (Budsas).

Tìm Hiểu Hai Chữ Vô Thường
Tìm Hiểu Hai Chữ Vô Thường

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tìm Hiểu Hai Chữ Vô Thường" qua PalTalk. MC bởi tiến sĩ Bình An Sơn (Budsas).

Tìm Hiểu Bố Thí Cúng Dường
Tìm Hiểu Bố Thí Cúng Dường

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tìm Hiểu Bố Thí Cúng Dường" tại San Diego, Cali.

Tám Sự Lợi Ích Của Một Người Phật Tử Thực Thụ
Tám Sự Lợi Ích Của Một Người Phật Tử Thực Thụ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Tám Sự Lợi Ích của Một Người Phật Tử Thực Thụ" tại Niệm Phật Đường Fremont, Cali.

Mười Phước Thiện
Mười Phước Thiện

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về đề tài "Mười Phước Thiện" tại Anaheim, CA.


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau