Bốn Pháp Bảo Vệ
Bốn Pháp Bảo Vệ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Bốn Pháp Bảo Vệ"

Ba Viên Ngọc Quý
Ba Viên Ngọc Quý

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Ba Viên Ngọc Quý".

Duyên Nợ
Duyên Nợ

Thầy Thích Pháp Hòa giảng về Duyên Nợ.

Càng Chấp Nhận, Càng Bình Yên
Càng Chấp Nhận, Càng Bình Yên

TS. Thích Minh Niệm giảng về "Càng Chấp Nhận, Càng Bình Yên".

Bố Thí và Phước Báu
Bố Thí và Phước Báu

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Bố Thí và Phước Báu".

Sáu Ý Nghĩa của Tam Bảo
Sáu Ý Nghĩa của Tam Bảo

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Sáu Ý Nghĩa của Tam Bảo" vào ngày 28/09/2014 tại Thiền Viện Huyền Không, Lawrenceville, Georgia.

Đại Tạng Kinh
Đại Tạng Kinh

Đại Tạng Kinh - Nikàya (Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ và Tiểu Bộ).

Khóa Thiền tại Như Lai Thiền Viện 2005

Các bài Pháp âm trong khóa thiền tại Như Lai Thiền Viện 2005, do Thiền Sư Pandita (Myanmar) giảng.

Khóa Thiền tại Như Lai Thiền Viện 2003

Các bài Pháp âm trong khóa thiền tại Như Lai Thiền Viện 2003, do Thiền Sư Pandita (Myanmar) giảng.

Ánh Đạo Vàng
Ánh Đạo Vàng

Ánh Đạo Vàng. Tác giả: Võ Đình Cường.

Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông
Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông

Tuyển tập kinh tụng nam tông. Biên soạn: Tỳ Khưu Đức Hiền.

Phật Giáo Nhìn Toàn Diện
Phật Giáo Nhìn Toàn Diện

Phật Giáo Nhìn Toàn Diện. Tác giả: Piyadassi Mahathera. Dịch giả: Phạm Kim Khánh. Xuất bản: Thích Ca Thiền Viện.

Pháp Ở Mọi Nơi
Pháp Ở Mọi Nơi

Pháp Ở Mọi Nơi. Tác giả: Thiền Sư U Tejaniya. Dịch giả: Tỳ Kheo Tâm Pháp. Xuất bản: Thích Ca Thiền Viện.

Đức Phật & Phật Pháp
Đức Phật & Phật Pháp

Đức Phật & Phật Pháp. Tác giả: Thiền Sư Nadara. Dịch giả: Phạm Kim Khánh. Xuất bản: Thích Ca Thiền Viện.

Doạn Trừ Lậu Hoặc
Doạn Trừ Lậu Hoặc

Doạn Trừ Lậu Hoặc. Tác giả: Hòa Thượng Achaya. Dịch giả: Tỳ Kheo Pháp Thông. Xuất bản: Thích Ca Thiền Viện.

Dipa Ma
Dipa Ma

Dipa Ma. Tác giả: Amy Schmidt. Đọc giả: Thiện Nhựt. Xuất bản: Thích Ca Thiền Viện.

Con Đường Cổ Xưa
Con Đường Cổ Xưa

Con Đường Cổ Xưa. Tác giả: Piyadassi. Dịch giả: Tỳ Kheo Pháp Thông. Xuất bản: Thích Ca Thiền Viện.

Biết & Thấy
Biết & Thấy

Biết & Thấy. Tác giả: Thiền Sư Pạ Auk. Sayadaw. Dịch giả: Tỳ Kheo Pháp Thông. Xuất bản: Thích Ca Thiền Viện.

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh
Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh

Bản Đồ Hành Trình Tâm Linh. Tác giả: Thiền Sư Ụ Jotika. Dịch giả: Tỳ Kheo Tâm Pháp. Thích Ca Thiền Viện xuất bản.

Sống Viên Mãn Kiếp Này
Sống Viên Mãn Kiếp Này

Giới thiệu sách ấn tống "Sống Viên Mãn Kiếp Này" do Thích Ca Thiền Viện xuất bản. Mục lục: 1. Lời tựa của ngài Kim Triệu 2. Câu chuyện Dhammaruwan 3. Kinh tụng của Dhammaruwan 4. Kinh tụng của ngài Kim Triệu 5. Kinh tụng của Sư Chơn Trí


Các tin khác
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau