Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông

Thứ sáu - 18/04/2014 08:55
Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông

Tuyển Tập Kinh Tụng Nam Tông

Tuyển tập kinh tụng nam tông. Biên soạn: Tỳ Khưu Đức Hiền.

 

Mở trên trang gốc

Tải về máy tính Tên bài pháp Dung lượng file Độ dài bài pháp
download 01 Pali - Tam Bao 11.8 MB 12:51 min
download 02 Pali - Thu Hai- Phat Cam Thang (Buddha Jayamangalagatha) 3.2 MB 3:32 min
download 03 Pali - Thu Hai- Hanh Phuc Kinh (Mangalasutta) 3.4 MB 3:42 min
download 04 Pali - Thu Hai- Kinh Chau Bau (Ratanasutta) 5.9 MB 6:28 min
download 05 Pali - Thu Hai- Tu Bi Kinh (Karaniyamettasutta) 2.4 MB 2:40 min
download 06 Pali - Thu Hai- Tam Thap Do (Tidasa Parami) 3.5 MB 3:51 min
download 07 Pali - Thu Hai- Thap Nhi Duyen Khoi (Paticcasammuppada) 2.1 MB 2:14 min
download 08 Pali - Thu Hai- Tam Mau De (Timatika) 3.9 MB 4:16 min
download 09 Pali - Quan Niem va Hoi Huong 9 MB 9:49 min
download 10 KX - Tam Bao 16.1 MB 17:34 min
download 11 KX - Thu Hai (Ke Phat Cam Thang - Buddhajayamangala) 5.9 MB 6:30 min
download 12 KX - Quan Niem 1 (Quan Than, Su Chet, Tam Tuong) 5.9 MB 6:26 min
download 13 KX - Quan Niem 2 (Quan Than, Su Chet, Tam Tuong) 4.7 MB 5:05 min
download 14 KX - Hoi Huong 3.1 MB 3:23 min
download 15 KX - Sam Hoi 8.2 MB 8:57 min
download 16 HK - Tam Bao 12 MB 13:07 min
download 17 HK - Thu Ba (Hanh Phuc Kinh - Mangalasutta) 3.9 MB 4:15 min
download 18 HK - Thu Tu (Kinh Chau Bau - Ratanasutta) 9 MB 9:52 min
download 19 HK - Thu Nam (Tu Bi Kinh - Karaniyamettasutta) 2.9 MB 3:07 min
download 20 HK - Thu Sau (Tam Thap Do - Tidasaparami) 1.9 MB 2:03 min
download 21 HK - Thu Bay (Thap Nhi Duyen Khoi - Paticcasamuppada) 3.3 MB 3:33 min
download 22 HK - Chu Nhat (Tam Mau De - Timatika) 5.2 MB 5:39 min
download 23 HK - Quan Niem 1 (Quan Than, Su Chet, Tam Tuong) 7.9 MB 8:36 min
download 24 HK - Quan Niem 2 (Ke Khuyen Tu) 2.7 MB 2:56 min
download 25 HK - Quan Niem 3 (Ke Ngai Thanh Tang Ratthapala) 4.4 MB 4:48 min
download 26 HK - Quan Niem 4 (Quan Tuong Tu Vat Dung) 2.3 MB 2:29 min
download 27 HK - Quan Niem 5 (Hoi Huong) 1.1 MB 1:11 min

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: phapamnguyenthuy.org

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

top

Những tin cũ hơn

top