Lễ Phật Đản
Lễ Phật Đản

Sư Giác Hạnh giảng trong dịp lễ Phật Đản tại chùa Tịnh Tâm, Jacksonville, Florida hôm 27/05/2018

Vài Lời Khuyên Nhủ
Vài Lời Khuyên Nhủ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Vài Lời Khuyên Nhủ" cho lớp Karate tại Chùa Thanh Hương, Xã Điền Hương, Phong Điền, Huế, Việt Nam trong tháng 04/2016

Trách Nhiệm Lẫn Nhau
Trách Nhiệm Lẫn Nhau

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Trách Nhiệm Lẫn Nhau" tại Chùa Tịnh Tâm, Jacksonville, FL vào ngày 27/05/2016.

Đại Lễ Tam Hiệp
Đại Lễ Tam Hiệp

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Đại Lễ Tam Hiệp" tại Chùa Tịnh Tâm, Jacksonville, Florida vào ngày 29/05/2016.

Tại Sao Phải Từ Thiện
Tại Sao Phải Từ Thiện

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tại Sao Phải Từ Thiện"

Tại Sao Phải Tụng Kinh
Tại Sao Phải Tụng Kinh

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Tại Sao Phải Tụng Kinh".

Sự Nguy Hại Của Tâm Sân
Sự Nguy Hại Của Tâm Sân

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Sự Nguy Hại Của Tâm Sân"

Sao Ta Lại Phật
Sao Ta Lại Phật

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Sao Ta Lại Phật".

Cứu Khổ và Ban Vui

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Cứu Khổ và Ban Vui".

Xuất Gia Nguyện Phiền Nảo Buông
Xuất Gia Nguyện Phiền Nảo Buông

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Xuất Gia Nguyện Phiền Nảo Buông".

Giữ Giới Nguyện Để Thảnh Thơi Tâm Hồn
Giữ Giới Nguyện Để Thảnh Thơi Tâm Hồn

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Giữ Giới Nguyện Để Thảnh Thơi Tâm Hồn".

Bố Thí Nguyện Để Cứu Đời
Bố Thí Nguyện Để Cứu Đời

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Bố Thí Nguyện Để Cứu Đời".

Ý Nghĩa Sám Hối
Ý Nghĩa Sám Hối

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Ý Nghĩa Sám Hối".

Ý Nghĩa Đảnh Lễ Pháp
Ý Nghĩa Đảnh Lễ Pháp

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Ý Nghĩa Đảnh Lễ Pháp".

Phước Thiện Phục Vụ
Phước Thiện Phục Vụ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Phước Thiện Phục Vụ".

Nhận Định Về Thiện Và Ác
Nhận Định Về Thiện Và Ác

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Nhận Định Về Thiện Và Ác"

Năng Lực Tâm Từ
Năng Lực Tâm Từ

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Năng Lực Tâm Từ".

Mười Phước Thiện
Mười Phước Thiện

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Mười Phước Thiện".

Đức Cung Kính
Đức Cung Kính

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Đức Cung Kính"

Đảnh Lễ Tam Bảo Có Lợi Ích Gì
Đảnh Lễ Tam Bảo Có Lợi Ích Gì

ĐĐ. TS. Giác Hạnh thuyết giảng về "Đảnh Lễ Tam Bảo Có Lợi Ích Gì"


Các tin khác
1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau