Bagan Ancient Temple City, Miến Điện
Bagan Ancient Temple City, Miến Điện

Hình ảnh Bagan Ancient Temple City, Miến Điện, nơi ĐĐ. TS. Giác Hạnh đã có lần thăm viếng.

Ngày An Bình Thế Giới tại chùa Dhammakaya, Thái Lan
Ngày An Bình Thế Giới tại chùa Dhammakaya, Thái Lan

Hình ảnh ngày An Bình Thế Giới tại chùa Dhammakaya, Thái Lan

Vacaville, California
Vacaville, California

ĐĐ. TS. Giác Hạnh tại Vacaville, CA

Fort Worth, Texas
Fort Worth, Texas

Hình ảnh ĐĐ. TS. Giác Hạnh viếng thăm 1 gia đình tại Fort Worth, Texas hôm đầu tháng 2, 2012

Dự Lễ Khánh Thành Chùa Hương Đạo, Fort Worth, Texas
Dự Lễ Khánh Thành Chùa Hương Đạo, Fort Worth, Texas

Hình ảnh ĐĐ. TS. Giác Hạnh dự lễ khánh thành chùa Hương Đạo tại Fort Worth, Texas vào tháng 10, 2011

Galveston, Texas
Galveston, Texas

ĐĐ. TS. Giác Hạnh tại Galveston, Texas

Austin, Texas
Austin, Texas

ĐĐ. TS. Giác Hạnh tại Austin, Texas.

Half Moon Bay
Half Moon Bay

ĐĐ. TS. Giác Hạnh tại Half Moon Bay

  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10